HEADING_CONTACT_US_POPUP_TITLE

HEADING_CONTACT_US_POPUP_SUBTITLE

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy) 
Matej Kontroš, i-obchod.sk
Dubová 11
052 01 Spišská Nová Ves
   
Email: admin@zencart.sk
Telefón: 0903750000 
IČO: 41691482
DIČ: 1023513414
IČ pre daň: SK1023513414  
Pracovná doba: Pondelok - Piatok - 08:00 - 17:00: 
— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar : ..............    
— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............    
— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    
— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............    
— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............    
— Dátum ..............    
(*) Nehodiace sa prečiarknite.