HEADING_CONTACT_US_POPUP_TITLE

HEADING_CONTACT_US_POPUP_SUBTITLE

Bezpečnosť

  • Najväčší dôraz kladieme na bezpečnosť - je samozrejmé že všetky časti obchodu kde dochádza k odosielaniu emailov zákaznikom sú ošetrené captcha kódom.
  • Administrácia obchodu je dôkladne zabezpečená najnovšími bezpečnostnými prvkami dokonca aj pre prijímanie platby cez kreditné karty s tým že adresa administrácie obchodu je známa iba majiteľovi obchodu..
  • Každý obchod je súčasne každý deň zálohovaný ak v ňom vznikli nejaké úpravy či zmeny ako zo strany súborov tak aj zo strany databázy.
  • Zálohované súbory sa ukladajú na externý server, takže v prípade pádu celého servera je možné obchod obnoviť z týchto súborov.
  • Obchod beží súčasne na dvoch harddiskoch, takže v prípade pádu jedného z nich ho automaticky nahradí ten druhý a pokazený sa v priebehu 24 hodín vymení za nový HDD.
  • Každý kto vlastní obchod na našom serveri si može stiahnúť dennú zálohu k sebe do svojho počítača čím sa môže ešte viac poistiť proti prípadným stratám dôležitých súborov či údajov