HEADING_CONTACT_US_POPUP_TITLE

HEADING_CONTACT_US_POPUP_SUBTITLE

Nastavenie SEO URL

  • Používame najnovšie nastavenie pre SEO URL stránok obchodu - také aby bolo čo najprijateľnejšie pre vyhľadávacie roboty
  • URL adresy sa automaticky generujú ihneď po pridaní nového tovaru, kategórie či novej stránky obchodu
  • Tvar URL adresy je s lomítkom - napr:   http://vas_obchod.sk/kategoria/vyrobok-1
  • Modul Google XML Vám po pridaní tovaru automaticky vygeneruje XML sitemapu obchodu
  • Modul google webmasters tools - (samozrejme musíte si vytvoriť účet v tomto bezplatnom nástroji vyhľadávača google) je pripravený na to aby ste mohli zakomponovať kód vygenerovaný v google webmasters tools a overiť tak že obchod patrí naozaj Vám a nikomu inému
  • Viete potom v google webmasters tools odoslať googlu Vašu adresu XML súboru - so sitemapou Vášho obchodu a tak upozorniť google, aby Vás mohol skôr ako zvyčajne skontrolovať a doplniť prípadne novo pridané výrobky