HEADING_CONTACT_US_POPUP_TITLE

HEADING_CONTACT_US_POPUP_SUBTITLE

Pro zencart

  • V pro verzii zencart sk-en 153 sa jednotlivé moduly  budú pridávať zvlášť  podľa výberu zákazníka
  • Aj tu platí, že ak Vám vyskladáme obchod podľa Vašej objednávky z jednotlivých modulov môžete ho použiť na neobmedzené množstvo obchodov
  • Každý obchodník využije a potrebuje rôzne moduly.
  • Každý upgrade zencart obchodu bude vychádzať z free verzie do ktorej sa pridajú požadované moduly.
  • Už samotná free verzia má najpoužívanejšie a najpotrebnejšie moduly pre obchodovanie na internete.
  • fukcie profesionálnej verzie - možnosti
Zencart Pro

OBJEDNAŤ