HEADING_CONTACT_US_POPUP_TITLE

HEADING_CONTACT_US_POPUP_SUBTITLE

Implementácia zmien podľa zákona o ochrane spotrebiteľa

Implementácia zmien podľa zákona o ochrane spotrebiteľa

TEXT_PRICE

€49.00

Ks:

Popis produktu

Na základe legislatívnych zmien, ktoré nastali vás chceme informovat o zmenách, ktoré je potrebné vykonať pre splnenie požiadaviek zákona č.102/2014.

Zákon o ochrane spotrebiteľa č. 102/2014 Z. z.

Na základe nižšie uvedeného :

“NR SR schválila nový zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb. Tento zákon upravuje, okrem iného, aj práva spotrebiteľov a povinnosti predávajúcich, tzn. pri internetovom predaji prostredníctvom e-shopov. Nový zákon nadobudol účinnosť už 1. mája, ale niektoré zmeny nadobúdajú účinnosť od 13. júna 2014.”

Pre i-obchody typu Zencart sme preto pripravili ponuku pomocou ktorej reagujeme na uvedené požiadavky zákona č. 102/2014.

Na stránke Podnikajte.sk nájdete najdôležitejšie zmeny novej úpravy.

Ponuka a komentár k jednotlivým bodom uvedeným v horeuvedenom článku, kópiu ktorého si nájdete tiež v prílohe tohoto emailu.

Najdôležitejšie zmeny novej úpravy predaja prostredníctvom e-shopov by sme mohli zhrnúť do nasledujúcich dvanástich bodov:

1. spresnenie informačných povinností predávajúceho pred uzavretím zmluvy na diaľku;

V tomto bode je všetko čo máme v obchode. Je potrebné podľa neho zmeniť obchodné podmienky, ktoré je povinný zákazník zaškrtnúť ak chce pokračovať v objednávacom procese.

(obchodné podmienky si každý obchodník mení sám … my Vás iba upozorníme čo a kde by ste si mal zmeniť)

2. predávajúci musí kupujúcemu poskytnúť formulár na odstúpenie od zmluvy;

Do obchodných podmienok dáme odkaz na tento predvyplnený formulár s Vašimi údajmi ako predajcu aj s príslušným popisom, aby tomu zákazník rozumel, prečo tam ten formulár je. Príklad nájtede na stránke Zencart.sk

3. formulár na poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy;

Na ez stránku vložíme predvyplnený formulár s Vašimi údajmi, aby bol Vašemu zákazníkovi k dispozícii podľa zákona. (Vy si ho potom viete sami upraviť podľa potreby.)

príklad nájdete na stránke Zencart.sk.

4. povinnosť bezprostredne pred odoslaním objednávky opakovane upozorniť spotrebiteľa;

Tento bod je splnený v treťom kroku objednávacieho procesu.

5. oboznámenie spotrebiteľa o jeho povinnosti zaplatiť cenu tlačidlom „objednávka s povinnosťou platby“;

Túto povinnosť sme zapracovali do zaškrtávacieho formulárového políčka, ktorým zákazník potvrdzuje, že čítal obchodné podmienky je jasné že ak to zákazník zaškrtne tak si je vedomý aj objednávky s povinnosťou platby.

Znenie sa zmení takto:

Obchodné podmienky a objednávka s povinnosťou platby!Prosím odsúhlaste obchodné podmienky, týkajúce sa tejto objednávky. Tieto podmienky si môžete prečítať tu, a súčasne súhlasíte s tým, že ste si vedomý(á) povinnosti zaplatiť za objednaný tovar.

Áno, čítal/a som a súhlasím s obchodnými podmienkami k tejto objednávke a súčasne súhlasím s tým, že som si vedomý(á) povinnosti zaplatiť za objednaný tovar

Od 1.5.2014 je v platnosti zákon, ktorý predávajúcemu ukladá povinnosť zabezpečiť, aby spotrebiteľ výslovne potvrdil, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu. Znenie viet nám viete poslať upravené ak by ste to chceli zmeniť pri objednaní danej služby.

príklad: počas objednávacieho procesu napríklad free zencartu na stránke zencart.sk

6. povinnosť predávajúceho poskytnúť spotrebiteľovi bezodkladne po uzavretí zmluvy potvrdenie o jej uzavretí;

Toto potvrdenie musí obsahovať aj prípadný súhlas spotrebiteľa so začatím poskytovania služby a so začatím poskytovania elektronického obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Do spetného emailu, ktorý zákazník dostane po odoslani objednávky doplníme aj vetu o tom že súhlasil pri potvrdení objednávky s obchodnými podmienkami … a že si je vedomý povinnosti platby aj možnosti odstúpenia od zmluvy v zákonnej lehote.

Znenie tejto vety je takéto:

Počas objednávacieho procesu ste súhlasil s obchodnymi podmienkami aj s tým, že ste si je vedomý povinnosti platby za vykonanú objednávku a súčasne Vás aj touto formou informujeme o možnosti odstúpenia od zmluvy v lehote 14 dní od doručenia tovaru.

Znenie vety nám viete poslať upravené ak by ste to chceli zmeniť pri objednaní danej služby.

7. nová lehota na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu;

V obchodných podmienkach je potrebne zmeniť tento termín zo 7 na 14 dní…

8. spôsoby uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy;

Je potrebné vypracovať ez stránku viď … v bode 3. Je to následná činnosť ak zákazník odstúpi od zmluvy do 14 dní …

povinnosťou predávajúceho je tiež potvrdiť spotrebiteľovi prijatie oznámenia o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy.

9. pri odstúpení od zmluvy predávajúci uhradí spotrebiteľovi len najlacnejší spôsob prepravy;

je mimo obj proces … je to až náskledná činnosť ak zákazník odstúpi od zmluvy do 14 dni … ale je to potrebné konkretizovať v obchodných podmienkych prípadne podľa bodu 3.

10. zakazujú sa vopred označené políčka v návrhu zmluvy alebo objednávky;

V objednávacom procese má i-obchod zencart v prvom kroku objednávky predvyplnenú najlacnejšiu možnosť dopravy … toto predvyplnenie Vám pri objednaní služby zrušíme.

11. zákaz telefónneho čísla predávajúceho so zvýšenou tarifou a účtovania dodatočných nákladov spojených s vybraným spôsobom platby;

tento bod je mimo našich úprav

12. predávajúci je povinný pri zamietnutí reklamácie poskytnúť spotrebiteľovi odborný posudok.

tento bod je mimo našich úprav (musí byť spomenuté v formulári na poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy)

Na stránke zencart.sk sú už tieto zmeny implementované.

Radi Vám zodpovieme Vaše prípadné otázky prípadne vezmeme do úvahy Vaše návrhy na zlepšenie.

Vlastnosti

  • Kód: zoos

Hodnotenie

Buďte prvý a napíšte hodnotenie. Napíšte hodnotenie

Tento produkt bol pridaný dňa 13. november 2015.