HEADING_CONTACT_US_POPUP_TITLE

HEADING_CONTACT_US_POPUP_SUBTITLE

Štatistiky obchodu

 • Obchod má vlastné štatistiky a viete si sledovať aj cez implementované nástroje aj google analytics štatistiky a súčasne aj štatistiky v google webmasters tools a v neposlednom rade aj prepojenie na google adwords štatistiky
 • Len pre zaujímavosť čo všetko Vám tieto google štatistiky ukážu:
 1. Dennú, týždennú, mesačnú či ročnú návštevnosť nielen hlavnej stránky ale aj všetkých podstránok.
 2. Odkiaľ Vaši návštevníci prišli (zdroje návštevnosti)
 3. Aký rozlíšenie monitorov a operačný systém používajú
 4. Cez aké vyhľadávacie frázy Váš obchod našli
 5. Aké použili pri vyhľadávaní Vášho obchodu kľúčové slová
 6. Aké majú Vaše stránky chyby z hľadiska vyhľadávača
 7. Odkazy na Vaše stránky
 8. Chyby aké google našiel pri prehľadávaní Vášho webu
 9. Meria aj priemernú rýchlosť načítavania Vašich stránok
 • Štatistiky a merania v administrácii obchodu
 1. Najviac prezeraný tovar
 2. Najpredávanejší tovar
 3. Predaje podľa zákazníkov
 4. Tovar s nízkym stavom
 5. Priemerný čas strávený na stránke
 6. Viete online sledovať návštevníkov Vášho obchodu a vidíte aký tovar majú v košíku, kde sa práve v obchode nachádzajú a ako sú tam dlho keď sú prihlásení vidíte tiežk ich meno a z akej IP sa pripojili