HEADING_CONTACT_US_POPUP_TITLE

HEADING_CONTACT_US_POPUP_SUBTITLE

Tvorba web stránok

Tvorba web stránok je našou kľúčovou činnosťou a zaoberáme sa ňou od roku 2004. Boli sme jedným z prvých poskytovateľov internetových obchodov na Slovensku. Zo začiatku sme sa špecializovali na viaceré CMS systémy ako je Oscommerce, PHPNuke, WooCommerce, Prestashop, Wordpress, Virtuemart . V posledných rokoch sa hlavne sústreďujeme na systém ZenCart, ale s implementáciou ostatných máme rovnako bohaté skúsenosti. 

Čo je ZenCart?

Zen Cart je systém na riadenie internetového obchodu. Tento systém je postavený na PHP kóde, používa MySQL databázu a HTML komponenty. Systém podporuje mnohojazyčnosť a rôzne menové systémy. Zen Cart je dostupný pod GNU GPL (general public license) licenciou t.j jeho neupravenú verziu je možné si stiahnuť na internete zadarmo.

Zen Cart vznikol ako samostatný projekt v roku 2003 rozvetvením osCommerce systému. Tieto Systémy sa líšia hlavne estetickými zmenami a architektonickými zmenami (systém šablón) a ďalšími funkciami v jadre systému. Oba systémy disponujú veľkým počtom doplnkov ktoré je možné zadarmo stiahnuť na domovskej stránke a doinštalovať do základnej verzie obchodu.

V súčasnosti je dostupná verzia 1.5.5 v ktorej sú nasledujúce vylepšenia:

 1. Väčšia bezpečnosť proti napadnutiu obchodu vplyvom komplikovanejšieho zabezpečenia
 2. Možnosť prideliť administrátorovi obchodu iba určité časti administrácie (nemusí vidieť všetko)
 3. Implementovaný je najnovší typ CK editoru (jún 2012)
 4. Logovanie administrácie – možnosť uloženia a spätného preverenia činnosti v administrácii obchodu
 5. Menič bannerov – na titulnej stránke
 6. Takzvaný zenlightbox – zväčšený obrázok vystúpi do poredia a dá sa listovať medzi obrázkami
 7. Responzívny vzhľad - kompatibilita vzhľadu s mobilnými telefónmi a tabletmi (možnosť nákupu tovaru aj cez telefón).

Tvorba web stránok a čo túto činnosť zahŕňa

Tvorba web stránok sama o sebe je spojená s viacerými technickými činnosťami medzi ktoré patrí hlavne jej inštalácia, správa a údržba. Pod jej údržbou môžeme rozumieť hlavne tvorbu zaujímavého obsahu a grafiky či úpravu vzhľadu.

Responzívne vzhľady, ktoré sú kompatibilné hlavne s najnovšou verziou ZenCart používajú technológie ako HTML5, JS a PHP. Každý zákazník má po nainštalovaní systému ZenCart prístup do jeho administrácie z ktorej si môže jednoducho a rýchlo upravovať svoju stránku a napĺňať si ju tovarom. To znamená, že na úpravu stránky už po jej nainštalovaní nepotrebuje programátorske zručnosti. Je nutné sa iba naučiť pracovať so systémom ZenCart, pri čom vám pomôžu aj nami vytvorené manuály, či tutoriály.

Čo je potrebné uskutočniť pred tým ako sa rozhodnem predávať online?

 1. Vybrať vhodnú doménu s originálnym názvom a overiť si jej dostupnosť
 2. Vybrať vzhľad a rozhodnúť sa o aký obchod by som mal záujem (akú štruktúru a aký dizajn). 
 3. Urobiť si prieskum trhu.
 4. Zmapovať si konkurenciu
 5. Zistiť trhový potenciál
 6. Otvoriť si živnosť prípadne mať založený podnik.

Ak, ste presvedčený si otvoriť obchod, mi Vám s tým pomôžeme a dokonca zadarmo. 

Máte k dispozícii responzívny vzhľad, doménou .tk a hostingom úplne zadarmo. Stačí len vyplniť formulár a obchod je Váš. 

Internetový Obchod Zadarmo